Držení nožů v zahraničí

Držení nožů v zahraničí

Držení nožů v zahraničí

Nejrestriktivnější podmínky při cestovaní do zahraničí platí pochopitelně pro palné zbraně. V rámci Evropské unie je první podmínkou vlastnictví Evropského zbrojního pasu. Ten je slovy zákona o zbraních „veřejná listina, která opravňuje jeho držitele při cestách do jiných členských států Evropské unie vézt s sebou zbraň v něm zapsanou a střelivo do této zbraně v množství odpovídajícím účelu použití.“

O Evropský zbrojní pas může požádat každá fyzická osoba, která má pobyt na území ČR a je oprávněným držitelem zbraně (kterékoliv kategorie – Evropský zbrojní pas se vydává i na zbraně kategorie D). Podmínka být oprávněným držitelem dle litery zákona neznamená, že by žadatel musel být i vlastníkem zbraně. Do Evropského zbrojního průkazu by mělo být možné zapsat i zbraň zapůjčenou (resp. slovy zákona přenechanou), pokud jsou splněny příslušné zákonné podmínky.

To je u zbraní kategorie B (natož A) málo častý a poměrně komplikovaný proces, který zde není prostor popisovat, ale u zbraní kategorie C a zejména D je taková situace bezproblémovější – pro kategorii C stačí vlastnictví zbrojního průkazu (mimo ZP skupiny D) a pro zbraně kategorie D věk nad 18 let a způsobilost k právním úkonům.

Pokud tedy např. vyjíždíte za hranice s vypůjčenými replikami historických palných zbraní, je velmi vhodné mít s sebou předem vyřízený Evropský zbrojní pas, kde máte tyto zbraně zapsané, a ideálně i písemnou smlouvu o výpůjčce.

Určitě se informujte

Evropský zbrojní pas ale v žádném případě neopravňuje svého držitele dělat vše, co je oprávněn se zbraní dělat v České republice. Pro každé cestování s palnou zbraní za hranice je zapotřebí povolení k cestě od každého státu, do kterého nebo přes který držitel cestuje. Výjimka – a tedy i jediný způsob cestování bez nesmírného nákladu byrokracie – platí jen pro lovce a sportovce.

Kromě Evropského zbrojního pasu je v takovém případě nutné na požádání doložit účel cesty, ideálně prostřednictvím pozvání nějaké místní sportovní nebo lovecké organizace. Každý stát EU si však může vymínit, že převoz některých typů zbraní je zakázán (tady se občas aplikuje oblíbená hysterie proti „civilním“ variantám vojenských plně automatických zbraní nebo proti „zlým“ rážím) nebo podléhá povolení i pro lovecké a sportovní účely. Informovat se předem na zastupitelském úřadě tedy rozhodně neškodí, zejména proto, že se tato nařízení mohou poměrně rychle měnit.

Německo

Německo není vyhlášené zrovna liberálním přístupem ke zbraním a to se odráží i na problematice vnášení zbraní a jiných podobných předmětů na jeho území. První kritickou kategorií jsou zakázané zbraně, z nichž řada je v českých luzích a hájích volně prodejná od 18 let a leckomu by vůbec nepřišlo na mysl, že se překročením hranic s dotyčným předmětem v kufru auta může uvrhnout do vážných problémů.

Takovýmito zakázanými předměty jsou pružinové obušky, boxery (i nože nebo jakékoliv jiné předměty, které mají rukojeť tvarovanou jako boxer), nunčaky (dokonce i měkčené pro nácvik bojových umění!), nože typu „motýlek“, tlačné dýky a vrhací hvězdice. Tyto předměty musíte v každém případě nechat doma.

Co je oprávněný zájem?

Povolené je držení jednoručně otevíratelných nožů, nožů s pevnou čepelí nad 12 cm a předmětů, které jsou klasifikovány jako zbraně – to jsou bajonety, dýky, šavle, meče, ale i teleskopické (nepružinové) obušky. Tyto předměty však musí být transportovány v uzamčené (nikoliv pouze uzavřené) schráně a jejich nošení a použití je dovolené pouze na vlastním pozemku (pozor, auto ani campingový karavan nejsou pozemek!) nebo v souvislosti s filmovou či divadelní produkcí (např. vystoupení skupin historického šermu) nebo jiným oprávněným zájmem.

Co je takovým oprávněným zájmem, je definované pouze dosti vágně jako užití v souvislosti s výkonem povolání, s dodržováním tradic, se sportem nebo pokud slouží všeobecně uznávanému účelu. Interpretace je vždy záležitostí kontrolujících policistů a zkušenosti říkají, že může být na různých místech velmi rozdílná. Camping je kupříkladu obvykle německými úřady uváděn jako příklad všeobecně uznávaného účelu – nožem nad 12 cm délky ostří si tedy snad smíte přiříznout prut na opékání špekáčků, ale než si pak sednete k ohni s kytarou, tak ho musíte uložit opět do uzamčené schrány, protože jeho bezprostřední potřeba pro „všeobecně uznávaný účel“ pominula.

Zvláštní kapitolou jsou elektrické paralyzéry a obranné spreje. Ty je možné volně držet i nosit, ale pouze za podmínky, že jsou zvlášť certifikovány německými úřady. Certifikované paralyzéry jsou pouze čtyři, dva z nich produkuje česká společnost Euro Security Products (Power Max a Power 200). Certifikaci obranných sprejů obvykle naleznete na jejich etiketě – vzhledem k tomu, že jejich cena nebývá závratná, je nejbezpečnější sprej koupit až po překročení hranic.

Orientační přehled zakázaných sečných a bodných zbraní:
- Jednoručně otvíratelné nože s pojistkou (bez omezení délky čepele)
- Nože s pevnou čepelí (Messer mit einer feststehenden Klinge - ne zavírací nože) delší než 12 cm
- Motýlkové nože (Butterflymesser) – skládací nože s dvojdílnou sklopnou rukojetí
- Vystřelovací nože (Springmesser) s čepelí vycházející směrem dopředu 
- Vyhazovací nože 
- Boxer-nože jakož i pěstní nože (Faustmesser)

Výjimku u pěstních nožů představují nože majitelů loveckých lístků a u povolání zpracovávajících kůži a kožešinu

Kapesní nože jsou v zásadě povoleny – rozhodující je účel a užití nože. Výslovně povolené jsou nože s jednostranně nabroušenou čepelí, jejíž délka je kratší než 8, 5 cm.

Povolené jsou také vyhazovací nože, jejichž čepel vystřeluje z rukojeti ze strany a 

- není delší než 8,5 cm, 
- ve svém středu vykazuje minimálně šířku 20 % své délky, 
- není oboustranně naostřená a 
- má spojitý hřbet, který se směrem k ostří zužuje.

Povoleny jsou rovněž záchranné nože (řezače pásů).

Německo

V podstatě v Německu kromě zakázaných typů nožů může mít člověk s sebou cokoliv. Přímo u sebe může mít člověk nože s délkou čepele do 12 cm, které nesmí být zároveň jednoruční a s pojistkou. Všechny ostatní legální nože se musí transportovat v uzavřené schránce, stačí i v kufru auta, v žádném případě v interiéru (pokud nejsou v uzamčené příhrádce). Vzhledem k buzeraci, kterou německá policie předvádí v pohraničí, je lepší to nepodcenit.

Rakousko a Švýcarsko

Obě zbylé německojazyčné země, Rakousko a Švýcarsko, jsou ve srovnání s Německem výrazně liberálnější. Ve Švýcarsku nepodléhají omezením jakékoliv nože s pevnou čepelí, otevírací nože bez automatického mechanismu, nesymetrické dýky, meče a pepřové spreje. Zakázané jsou pružinové obušky, vrhací hvězdice, boxery a praky s opěrkou.

U nožů s automatickým otvíracím mechanismem (vystřelovací a vyhazovací) je rozhodující délka – s celkovou délkou pod 12 cm a délkou ostří pod 5 cm jsou dovolené, jinak jsou zakázané. Oboustranně broušené dýky pod 30 cm délky jsou rovněž zakázané. Nad 30 cm, nebo pokud mají nesouměrné ostří, už nepředstavují problém.

Pro všechny povolené zbraně a zbraním podobné předměty stejně jako pro pracovní nástroje (kladivo, sekera, šroubovák) a sportovní náčiní (baseballová pálka), kterých může být využito k útoku na člověka, platí, že pokud je má někdo u sebe, měl by být schopen hodnověrně doložit jejich účel. Tedy pokud s sebou chcete v karavanu na obranu vozit baseballovou pálku, tak k ní přidejte i rukavici a míček. Vtipnou kuriozitou je, že oficiální materiály výslovně uvádějí, že mezi nebezpečné předměty se nezapočítává švýcarský armádní otvírací nůž.

V Rakousku je situace podobná, jen možná ještě liberálnější. Zakázané jsou pružinové obušky a boxery. U teleskopických obušků platí, že dovolené jsou jen ty, které mají zvláštní rakouskou certifikaci (těch je ale málo a prodávají se většinou jen v Rakousku). Podle zákona o zbraních se u chladných zbraní rozlišují nože, které jsou „pracovním nástrojem“ (zavírací nože, lovecké a kuchyňské nože) a nože, které se považují za zbraň (bodáky, dýky, vystřelovací a vyhazovací nože, tzv. motýlky). Nože-zbraně smí držet a nosit pouze osoba starší 18 let, která nemá držení zbraní zakázané. „Pracovní nástroje“ smí držet a nosit kdokoliv.

Švýcarsko
Ve Švýcarsku platí velmi speciální pravidla týkající se vlastnictví nožů. Zakázány jsou vrhací nože, motýlkové nože (balisongy) a tzv. fantasy nože. Dále platí, že nože jsou považovány za zakázané zbraně, pokud mají jednoruční obslužný mechanismus (je jedno jestli automaticky nebo manuálně otvíratelný) a jejich celková délka v otevřeném stavu je více jak 12 cm, nebo mají čepel delší než 3 cm. To znamená, že jednoruční zavírací nůž s délkou čepele 5 cm je zakázaný.

Rakousko
Nosit nože je zakázáno do škol, veřejných budov a na veřejné akce (koncerty, sportovní událost) bez povolení pořadatele.

Je zakázáno vlastnictví nebo nošení nožů, které přesahují legitimní lovecké a sportovní potřeby, nebo jsou maskované jako jiný předmět. Nože určené přímo proti lidem (např. bajonety) jsou zakázány nebo vyžadují zvláštní povolení. 

Rusko
V Rusku to je tak, že na kazdý nůž se vydává znalecký posudek podle určitych pravidel: delka čepele, šířka, velikost zaštity apod. A zdaleka né každý nůž se nosí na povolení. 

Ukrajina
Na základě dosavadních zkušeností se nedoporučuje turistům cestovat na území Ukrajiny se slzným plynem ve spreji. Totéž je možno říci o dovozu nožů, s nimi není zakázáno cestovat, ale vyžaduje-li to jejich charakter - je nutné povolení k jejich držení. Vzhledem k tomu, že v tomto případě záleží na názoru jednotlivých pracovníků příslušných ukrajinských orgánů - doporučuje se na území Ukrajiny raději např. s loveckými noži vůbec necestovat. 

Řecko
Zde se nesmí nosit nože pouze při veřejných akcích. 

Slovinsko
Zakázány jsou vrhací nože, vystřelovací nože, prodloužené dýky, jakékoliv nože s dvojitým ostřím a také nože připomínající jiné předměty. Rovněž jsou zakázány všechny předměty, které mohou vést k útoku. 

Španělsko
I ve Španělsku jsou určité typy nožů zakázány. Jsou to například motýlkové nože (balisongy), nože s automatickým otevíracím mechanismem, dále tzv. fantasy nože, karambity, nože připomínající jiné předměty a dýky, jejichž čepel je delší než 7 cm. Nošení a vlastnictví pevných nožů je povoleno. Zavírací nože jsou legální, pokud je délka čepele kratší než 10 cm. Během transportu musí být nože zajištěny tak, aby nedošlo k jejich přímému dosahu. 

Holandsko
Zde jsou povoleny mimo větší města zavírací nože s délkou čepele do 7 cm a pevné nože s celkovu délkou do 28cm - musíte, ale mít legální důvod (vysvětlení) proč máte nůž u sebe (např. sportovní aktivity). Ve velkých městech platí obecně zákaz nošení nožů.

Chorvatsko
Skládací a pevné nože je při příjezdu do země nutné zaregistrovat na hraničním přechodu. Platí i pro export nožů. 

Itálie
Ve městech je nošení nožů všeobecně zakázáno. K vlastnictví motýlků, vrhacích či vystřelovacích nožů je zapotřebí zvláštní povolení. Pevné nože a i zavírací nože s pojistkou jsou za určitých okolností povoleny.V Itálii platí také nutnost bezpečného uschování během transportu. 

Lucembursko
V Lucembursku je vlastnictví většiny typů nožů úplně zakázáno. Patří sem vystřelovací nože, pevné nože, motýlci (balisongy), bajonety, meče, vrhací nože a nože, které lze otevřít jednou rukou. Pro zavírací nože s pojistkou a délkou čepele 7-9 cm je zde zvláštní ujednání - pokud čepel tohoto nože je nejméně 14 mm široká a nevykazuje žádnou ruční ochranu, je vlastnictví a nošení tohoto kapesního nože legální. 

Maďarsko
Zakázané nože s čepelí delší než 8 cm na veřejných místech, pokud ovšem pro nůž není odůvodnění (sport, práce, každodenní činnost). Automatické nože, vrhací hvězdice a balistické nože (na pružině) jsou zakázány bez ohledu na dílku ostří. Při porušení zákona pokuta až 50 000 HUF.


Švédsko
Ve Švédsku platí zákaz pro motýlky (balisongy), stileta, dýky, meče, šavle, vystřelovací nože. Účelné nošení, tzn. služební použití, rybolov, kempování, lov je povoleno. 
 

Slovensko a Polsko 

Pokud se vydáte na Slovensko nebo do Polska, nemusíte si s omezením (chladných) zbraní dělat příliš starostí. Jakékoliv chladné zbraně jsou v Polsku považovány za „nebezpečné předměty“ a může být vyloučeno jejich nošení na veřejných shromážděních a podobných událostech, jinak ale jejich držení a nošení dnes již regulováno není.

Právní úprava na Slovensku je velmi podobná jako v ČR. Zákon o přestupcích sice stanoví, že přestupku se dopouští ten, kdo „nosí na miestach prístupných verejnosti chladné zbrane, najmä dýky, bodáky a šabl“, ale to se prakticky týká pouze ostentativního veřejného nošení. Jinak je (skryté) nošení nožů, obušků a obranných sprejů bez sebemenších problémů.

Přesto je na místě zopakovat varování, které zaznělo již na začátku článku – vzdor jazykové, kulturní a historické blízkosti Slovenska tam není možné (ani s Evropským zbrojním pasem) odcestovat se střelnou zbraní, kterou člověk v Česku legálně nosí k ochraně zdraví, života a majetku. Byli (a možná ještě jsou) tací, kteří to v dobré víře dělali, ale rozhodně nelze takovýto postup doporučit, protože může skončit velmi vážnými problémy. 

Polsko
Dříve platil zákaz pro všechny nože s čepelí delší než 10 cm. Te byl ale v roce 2002 zrušen. Teď by měly být všechny nože bez omezení. Ale není doporučeno delší nože ve městech nějak víc ukazovat.

Zakázány jsou všechny typy mečů.

Přísný zákaz vývozu nožů ze země vyrobených před rokem 1945.

Velká Británie

Anglie je vyhlášená svým velmi restriktivním vztahem ke zbraním. Zakázán je dovoz boxerů, tlačných dýk, vyhazovacích a vystřelovacích nožů, obušků (včetně teleskopických), zbraní k provozování bojových umění (hvězdice, kusari apod.), foukaček (krom veterinárních) a mečů se zahnutou čepelí delší než 50 cm. Pepřové a další sebeobranné spreje se počítají do kategorie „střelných zbraní“ a jsou zakázané také.

Povolené jsou normální nože, dýky, bajonety a meče s rovnou čepelí, historické chladné zbraně a jejich repliky, a dokonce i vrhací nože. Povolení dovozu a držení ale v žádném případě neznamená povolení tyto zbraně nosit.

Tady přichází ke slovu pro nás nejméně pochopitelná část britské legislativy, která ale nejčastěji vede k vážným problémům. Pokud vás policie přistihne na veřejnosti s jakýmkoliv předmětem, který by podle jejího názoru mohl sloužit k útoku na člověka (může to být dovolená zbraň, kapesní nůž, ale třeba i šroubovák, řetěz od kola nebo bez jakékoliv nadsázky i noha od židle), je vaší povinností prokázat legitimnost toho, že tento předmět máte u sebe a že se ho nechystáte použít „útočně“.

Pokud vaše vysvětlení strážce pořádku neuspokojí, hrozí vám pokuta až 5 000 liber, až čtyři roky vězení, nebo obojí. A pochopitelně vyhoštění. Shrnuto a podtrženo: Do Anglie si s sebou vezměte maximálně malý kapesní zavírací nůž s čepelí do tří palců (7,62 cm), protože jeho nošení je obecně považováno za oprávněné pro každodenní činnosti – ale i to s největší opatrností. Cokoliv jiného znamená výrazné riziko problémů.

Velká Británie a Irsko
Anglii platí "offensive weapon act", který veškeré předměty, jež by mohly být zaměněny se zbraněmi, klasifikuje jako zakázané. Do tohoto zákona spadají jak všechny nože, tak i broušená a špičatá nářadí. Tyto předměty nesmí být nošeny na veřejnosti a zvláště ne ve městech. S tím samozřejmě souvisí i zákaz vystřelovacích nožů, motýlků (balisongů), opaskových nožů, nožů z pevného plastu atd. Je povoleno nošení jednoduchého zavíracího nože bez aretace do 3 palců např. při práci, rybaření nebo kempování. Přesto opět velice záleží na posouzení úředníků. Zajištění nože během transportu je samozřejmostí. 

Francie

Zákony ve Francii jsou lehce nejednoznačné. Zakázané jsou všechny typy nožů, které se dají považovat za zbraně - dýky, bajonety, pěstní dýky, vystřelováky, balisongy (nesmysl, jak víme), ale taky boxery a podobně.

Na druhou stranu člověk u sebe nesmí na veřejnosti mít nic, co by šlo použít jako zbraň. Pokud má u sebe někdo nůž, tak by měl k tomu mít důvod. Takže v kempu se nad tím asi moc nikdo pozastavovat nebude. Jinak je to na libovůli policistů. Pokud nebude nůž po ruce, ale spíš zahrabaný v báglu, a s čepelí zhruba pod 9 cm (prý to měří na šířku dlaně), mělo by to projít. Já osobně bych asi radši nevozil nic než obligátní švýcarák. Jinak pro odlehčení - vývrtka na noži by mohla být ve Francii polehčující okolností.

Kupodivu je možné, ale všechny možné druhy nožů kupovat, prodávat i vlastnit. Transportovat se také můžou - ale tak, aby nebyly funkční. V případě nožů tedy měla stačit uzamčená schránka.

Francie posuzuje všechny nože jako zakázané předměty, víceméně jsou povoleny pouze nože kuchyňské. Hodně zde záleží na posouzení úředníka, ale určitě zakázané jsou nože automaticky otevírané, nože delší než 10 cm a nože otevíravé jednou rukou.

Bosna a Hercegovina
Žádné omezení, týkající se nožů, se neuvádí. 

Dánsko

Bez pádného důvodu u sebe (včetně auta) člověk nemůže mít nic jiného než obouručně otevíratelný nůž bez pojistky s délkou čepele maximálně 70 mm. To se vztahuje i na multitooly. Na některých místech (školy, kluby, letiště, atd.) je lepší nůž u sebe nemít vůbec. Při porušení hrozí pokuta v řádu 10000 Kč nebo 7 dní vězení. 

Je tam ovšem věta o řádném důvodu - takže člověk si může nůž donést z krámu domů, může ho mít na cestě do zaměstnání a zpět (pokud ho potřebuje k výkonu povolání), na rybách a na cestách do přírody. Pokud ten nůž u vás najdou druhý den, tak je to o průšvih. Několik lidí bylo odsouzeno za zapomenuté multitooly a fileťáky v autě.

Úplně zakázané jsou vystřelováky, shurikeny, slzáky, teleskopické obušky a balisongy. Zákony byly zpřísněny populistickými politiky na základě několika pobodání mezi mladistvými. Kvůli přílišné přísnosti se už dlouho ozývají hlasy po zmírnění.

V Dánsku jsou zakázány nože s automatickým otevíráním, motýlci (balisongy), vrhací nože, dýky a prodloužené dýky. Dále pak platí zákaz v otevřených prostorách a ve vozech pro zavírací nože, které se otevírají jednou rukou, nebo zavírací nože s pojistkou nezávisle na délce čepele. Povoleny jsou pouze zavírací nože s maximální délkou čepele do 7 cm, které nemají pojistku. Výjimky jsou možné v případě výkonu povolání, při lovu, rybaření nebo sportovní činnosti. V těchto případech mohou být používány také zavírací nože s pojistkou a pevné nože do 12 cm. Nůž musí být transportován tak, aby nemohlo dojít k jeho přímému použití, tzn.- v autě zabalen v kufru nebo v nějaké tašce, atp. 

Finsko
Pro běžné nošení platí legální důvod bez jakýchkoliv omezení. 

Nizozemí a Belgie

V Belgii i v Nizozemí jsou obecně zakázané vyhazovací a vystřelovací nože, tzv. motýlky, vrhací nože a hvězdice. V Nizozemí jsou nad to výslovně zakázána stiletta, zavírací nože s celkovou délkou přes 28 cm nebo s ostřím broušeným po obou stranách.

Pepřové spreje patří v Nizozemí ke zbraním 2. kategorie, tj. takovým, které mohou používat pouze státní ozbrojené složky. Obušky (teleskopické i neteleskopické), meče, šavle, ale třeba i paintballové zbraně je možné mít pouze na svém pozemku, jejich nošení ve stavu umožňujícím použití na veřejnosti je nelegální.

Belgie
Všeobecný zákaz nošení nožů. 

ASIE

Čína
Zakázány nože s pojistkou čepele, „krevními“ drážkami, s celkovou délkou přes 22 cm a s čepelí delší než 15 cm. Takové nože podléhají registraci při koupi.
Nože s pojistkou povoleny pouze na multifunkčních nástrojích. Cizinci většinou stíháni nejsou, maximálně může dojít k zabavení nože.

Hongkong
Zakázané nože otvírané gravitací, nože přidělané na boxera, jakékoli ostré a špičaté věci používané jako tlačné dýky.
Peněžitá pokuta, zabavení zbraně a trest odnětí svobody až 3 roky.

Japonsko
Maximální povolená délka ostří 5 cm (!).

 

AFRIKA

Jihoafrická republika
Bez omezení.

Tunisko
O předpisech nikdo nic neví, ale také není znám případ, kdy by místní policie obtěžovala turisty kvůli vlastnictví nože.

 

AUSTRÁLIE

Zakázány automatické nože, dýky (dvě ostří) a motýlky. Nesmí se nosit jiné nože, než určené k práci či sportovním účelům. Multifunkčních nožů (švýcaráky) si policie vůbec nevšímá.

Veřejná shromáždění, sportovní akce, noční kluby atd. - nože nejsou povoleny.

Ve městech přísnější podmínky než na venkově. Venkovští policisté tolerují i nože v pochvách u boku.